Pályázatok

 • Pályázat figyelés: Az ügyfelek tevékenységi körének és fejlesztési elképzelésének megfelelőenleválogatjuk a legfrissebb pályázati felhívásokat, és egy rövidített, 1-2 oldalas formában megküldjük részükre. Az aktív és tervezett kiírásokról rövid leírást, támogatási intenzitás megjelölést, támogatási összeget, vállalásokat és a benyújtás pontos határidejét is feltüntetjük. Ennek az a célja, hogy áttekinthető keretbe foglalja cégünk és a pályázat által kínált lehetőségeket.
 • Pályázati tanácsadás, projekttervezés, előkészítés: Pályázati tanácsadási tevékenységünk soránolyan – egyedi és komplex – javaslatokat teszünk, amelyek alapjául szolgálhatnak egy sikeres projekttervezési, pályázatírási folyamatnak és amelyek leginkább szolgálják a fenntartók, intézmények és szervezetek fejlesztési terveinek megvalósulását. A pályázatok személyre szabott figyeléséhez számítógépes adatbázist működtetünk. Az ügyfelek számára a pályázat előkészítési folyamat során javaslatokat teszünk a vállalásokkal kapcsolatban, illetve ha a projekt szakmai tartalma indokolja vagy előírja, akkor a szükséges szakértőket is be tudjuk vonni.
 • Pályázatírás: Az előkészítő munka után a jogszabályoknak, továbbá a támogató hatóság általkiírt egyéb feltételeknek megfelelően összeállítjuk a pályázati anyagot és a megbízó számára szerződésben biztosított garanciával benyújtjuk a kiíró intézménynek. A beadást követően folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázat útját a támogatási szerződés megkötéséig. A pályázat megírása során segítséget nyújtunk a partneri együttműködés tervezésében, az optimális cselekvési- és ütemterv meghatározásában, a pályázati költségvetés összeállításában.
 • Pályázati elszámolás, projektmenedzsment, monitoring: A támogatási szerződés megkötése utánelkészítjük a nyertes pályázat elszámolását. Folyamatosan nyomon követjük a projekt útját,a pályázati stratégia kidolgozásától a pályázatíráson át a projekt megvalósításának szakértői támogatásáig. A vállalkozás a támogatás elnyerését követően is segíti partnereit az előrehaladási jelentések (részbeszámolók) elkészítésében (PEJ, ZPEJ) fejlesztések megvalósításának koordinációjában, megvalósíthatósági tanulmány valamint üzleti terv elkészítésében.
 • Üzletviteli tanácsadás: Komplex tanácsadási szolgáltatás a cégalapítástól a már működő vállalkozások szervezési, működési tanácsadásáig: vállalkozásfejlesztési tanácsadás, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, szervezetfejlesztési tanácsadás, folyamatracionalizálás.
 • Nemzetközi piacra jutás: Piackutatási tanulmányok, partnerkeresés, nemzetközi projektek komplex menedzsmentje.
 • Marketing: Hazai és nemzetközi marketing tanácsadás, marketing és reklámanyagok készítése, kiállításokon vásárokon való részvétel komplex menedzselése.

Kockázati tőkebefektetés

 • Általános információ: A kockázati tőke olyan pénzügyi eszköz, melyet korai stádiumú, nagypotenciállal rendelkező, magas kockázatú, induló vállalkozások számára nyújtanak. A kockázati tőke jellemzően olyan, tőzsdén nem jegyzett, nagy kockázattal járó tevékenységet folytató vállalatok számára külső forrásból nyújtott tőkebefektetés, amelynek célja, hogy külső forrás bevonásával biztosítsák a vállalkozás további fejlődését, illetve a vállalkozások következő fejlettségi szakaszba való eljutását, azaz olyan tőke
  • amelyet hivatásos finanszírozó, illetve pénzügyi közvetítő fektet be,
  • a tőkebefektetéssel a befektető jelentős üzleti kockázatot vállal, cserébe a befektető a tőkebefektetése után magas hozamot vár el,
  • a vállalkozás számára pénzügyi segítséget nyújt, amelyért cserébe tulajdonosi részesedést kap a vállalkozásban,
  • a befektető a pénzügyi támogatáson felül szakmai tudásával is segítheti a vállalkozást.
 • Tanácsadás: Ha az Ön vállalkozása tőkebefektetőt keres, az alábbi szolgáltatásokkal állunkrendelkezésére: helyzetfelmérés, projektértékelés, megoldási alternatívák keresése, tanácsadás, befektetési elképzelés továbbfejlesztése, üzleti terv készítése, befektetők közös megkeresése, befektetési folyamat komplex menedzselése.

Nyilvánossági rész pályázathoz

A QZO Kft. sikerrel pályázott az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című (ÉAOP-1.1.3-12) pályázati kiíráson. A pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 9.000.000. Ft-os támogatásban részesült.
A pályázat keretében egy kockázati tőkebefektetést segítő szoftveres projektértékelő került kifejlesztésre.